Rybízová alej v Supíkovicích – podzim 2014

V říjnu 2013 proběhla výsadba jednostranné aleje černého a červeného rybízu u polní cesty v Supíkovicích. Frekventovanou spojku mezi otevřenou krajinou a zastavěnou částí obce lemuje vedení vysokého napětí. Z důvodu výskového omezení jsme proto po domluvě s obcí zvolili výsadbu cca 150 ks keřů.

Děkujeme obci Supíkovice za poskytnutí pracovních sil a další součinnost při akci, majetkovému odboru olomoucké Arcidiecézy jako budoucímu vlastníkovi pozemku za bezproblémový souhlas s výsadbou a v neposlední řadě podniku Sempra a.s., Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách za poskytnutí rostlinného materiálu (řízků), ze kterého jsme v rámci svých aktivit dopěstovali použité sazenice.
Případná produkce bude volně dostupná obyvatelům/kám  Supíkovic, případně bude sloužit jako přepychová stravovna pro místní ptactvo.