Návrh protipovodňových opatření v části katastru České Vsi

V dubnu 2015 se nám podařilo zprostředkovat spolupráci mezi obcí Česká Ves a vodohospodářem Michalem Kravčíkem (NNO Ľudia a Voda). Výsledkem je návrh vodozádržných opatření v lokalitě nad Rančem Orel. Předmětem návrhu je vodoteč Žlebník s přítoky a přilehlé zemědělské plochy.