Návrh systému integrované protipovodňové prevence a prevence proti suchu na území mikroregionu Žulovska

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. v Brně jsme v polovině roku 2016 vyhotovili návrh systému integrované protipovodňové prevence a prevence proti suchu na území mikroregionu Žulovsko. Území Žulovska (8 obcí, 18 127 ha) je  témeř totožné s povodím říčky Vidnavky v ČR. Obce tak získaly základní nástroj pro komplexní hospodaření s vodou na svém území.