Studie zapojení cílové skupiny do výstavby protipovodňových opatření na území ORP Jeseník.

Pro úřad vlády (Agenturu pro sociálnlí začleňování) jsme vyhotovili studii o potenciálu pracovní integrace nízko kvalifikovaných skupin při výstavbě retenčních objektů v krajině.

Studie je ke stažení zde: