Sad starých odrůd Velké Kunětice, část Strachovičky

Sad starých odrůd Velké Kunětice, část Strachovičky

Na ploše necelého půl hektaru bylo vysázeno 80 stromků starých ovocných odrůd a roubovaných ořešáků pořízených v zahradnictví Radima Peška, v Bojkovicích u Uherského Brodu.

Severní řadu tvoří 10 ořešáků. Směrem k jihu pak následuje řada 10 třešní, 15 velkých jabloní, 10 velkých hrušní, 10 menších hrušní, 15 jabloní méně robustného habitu a 10 ringlód a mirabelek.

Jak vidíte v situační mapě, sad by měl za několik desetiletí vytvovřit celek s podlouhlým remízkem východně od něj. Spolu s nově vyhloubenou tůňkou na převážně zastíněné a podmočené louce by časem mohla vzniknout hektarová plocha k žití i lidskému užitku.

Při rozvrhování výsadby jsme vedli v patrnosti jižně exponovanou mítinku na rozhraní ovocného a divokého porostu o ploše cca 400m2.  Pokud spojíme pozdější potřebu správy sadu s tísnivou bytovou situaci v regionu je možné zde časem postavit nenáročné bydlení.

Akce byla financována z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), který administruje Agentura ochrany přírody a krajiny v Olomouci.