Sad drobného ovoce Velká kraš

Sad drobného ovoce Velká kraš

Na jaře 2012 bylo v rámci projektu „Péčí o jesenickou krajinu k novému zaměstnání“vysázeno cca 1500 kusů keříků černého rybízu ze školky v Supíkovicích. Řízky odrůd Viola a Otelo darovala Šlechtitelská stanice drobného ovoce ve Velkých Losinách. Na jaře 2013 chceme celkovou plochu 1,5ha dosadit dalšími 1 500 keříky.

O dvojí produkt černého rybízu – ovoce a list – má zájem sociální podnik VS Rychleby, s.r.o.zaměřený na zpracování ovoce a bylin (sušení, moštování).

V roce 2013 byla za podpory Úřadu práce v Jeseníku podpořena pracovní pozice údržby založené porostu.

Žel, v roce 2014 ÚP v Jeseníku změnil názor na naši činnost a prostředky na hrazení mezd uvolnil až po značných peripetiích a naši stížnosti u nadřízeného pracoviště v Olomouci. Pracovní pozice pro sezonu 2014 byly zřízeny až v červnu, kdy už byly mladé keře neznatelné v přerostlém lučním porostu. Téhož roku byl tedy sad zlikvidován.

ÚP v Jeseníku patří náš dík za zmaření několika měsíců naši práce i za mrhání veřejnými prostředky, které byly do záměru investovány.