Studie zapojení cílové skupiny do výstavby protipovodňových opatření na území ORP Jeseník.

Studie zapojení cílové skupiny do výstavby protipovodňových opatření na území ORP Jeseník.

Pro úřad vlády (Agenturu pro sociálnlí začleňování) jsme vyhotovili studii o potenciálu pracovní integrace nízko kvalifikovaných skupin při výstavbě retenčních objektů v krajině. Studie je…

Read Article →
Návrh systému integrované protipovodňové prevence a prevence proti suchu na území mikroregionu Žulovska

Návrh systému integrované protipovodňové prevence a prevence proti suchu na území mikroregionu Žulovska

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. v Brně jsme v polovině roku 2016 vyhotovili návrh systému integrované protipovodňové prevence a prevence proti suchu na…

Read Article →
Návrh protipovodňových opatření v části katastru České Vsi

Návrh protipovodňových opatření v části katastru České Vsi

V dubnu 2015 se nám podařilo zprostředkovat spolupráci mezi obcí Česká Ves a vodohospodářem Michalem Kravčíkem (NNO Ľudia a Voda). Výsledkem je návrh vodozádržných opatření…

Read Article →
Seminář k zadržování vody v krajině

Seminář k zadržování vody v krajině

Dne 21. 11. jsme spolu s obcí Supíkovice a vládní Agenturou pro sociální začleňování uspořádali seminář k biotechnickým opatřením pro zlepšení retenční schopnosti krajiny. Zdůvodnění…

Read Article →