Archiv rubriky: Nezařazené

Pro úřad vlády (Agenturu pro sociální začleňování) jsme vyhotovili studii o potenciálu pracovní integrace nízko kvalifikovaných skupin při výstavbě retenčních objektů v krajině. Studie je ke stažení…

Čtěte více (Anglicky)

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. v Brně jsme v polovině roku 2016 vyhotovili návrh systému integrované protipovodňové prevence a prevence proti suchu na území mikroregionu…

Čtěte více (Anglicky)

V dubnu 2015 se nám podařilo zprostředkovat spolupráci mezi obcí Česká Ves a vodohospodářem Michalem Kravčíkem (NNO Ľudia a Voda). Výsledkem je návrh vodozádržných opatření v lokalitě…

Čtěte více (Anglicky)

Dne 21. 11. jsme spolu s obcí Supíkovice a vládní Agenturou pro sociální začleňování uspořádali seminář k biotechnickým opatřením pro zlepšení retenční schopnosti krajiny. Zdůvodnění přístupu a…

Čtěte více (Anglicky)

V říjnu 2013 proběhla výsadba jednostranné aleje černého a červeného rybízu u polní cesty v Supíkovicích. Frekventovanou spojku mezi otevřenou krajinou a zastavěnou částí obce lemuje vedení…

Čtěte více (Anglicky)

 

Nevládní nezisková organizace Silezika se převážně zabývá vytvářením pracovních příležitostí při zakládání a údržbě biotopů. Ideově je nám blízký pojem obnovy místních socio-ekonomických vazeb, i když je…

Čtěte více (Anglicky)

8/8