Obojživelníci – galerie

Zahrady Supíkovice 2:

2012

Nebyly nalezeny žádné obrázky

2013

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Pískovna Supíkovice:

 

Tůně u genofondového sadu starých odrůd ve Strachovičkách z léta 2013 a 2014:

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Evropsky významná lokalita Písečná – mokřad:

2013 předjaří:

Nebyly nalezeny žádné obrázky

2013 podzim:

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Spolupráce s Lesy ČR s.p. 2013:

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Spolupráce s CHKO Jeseníky 2013:

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Soukromí vlastníci:

Obec Prusy, Slovensko, teritoriální expanze na soukromé zahradě. tůně posloužila jako náhradní líheň pro snůžky v prameništi vzdáleném asi 500 m.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Koncem léta jsme v prameništi prosvětlili porost a vyhloubili 5 jamek na levé straně pramenné stružky.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

– vyučující ZŠ Stará Červená Voda, tůňky na pastvině v extravilánu Černé Vody.

 

 

Evropsky významná lokalita Suchá Rudná – vyřezání stínící vegetace:

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Evropsky významná lokalita Suchá Rudná – ruční prohloubení dna tůně:

Nebyly nalezeny žádné obrázky