Oprava kamenného mostu Strachovičky

Nad odvodňovacím kanálem, kterí vede kolem nového sadu starých odrůd a přes sousedící remízek se klene mistrně vyskládaný kamenný most. V důsledku nárazových průtoků po déle trvajících deštích došlo k poškození a vymlští levé paty mostu. Protože je stavba v majetku obce Velké Kunětice, za její vydatné pomoci jsme poškozené místo dle svých možností a díky mzdovým prostředkům z ESF vyspravili.

Leave a Reply