Studie zapojení cílové skupiny do výstavby protipovodňových opatření na území ORP Jeseník.

Studie zapojení cílové skupiny do výstavby protipovodňových opatření na území ORP Jeseník.

Pro úřad vlády (Agenturu pro sociálnlí začleňování) jsme vyhotovili studii o potenciálu pracovní integrace nízko kvalifikovaných skupin při výstavbě retenčních objektů v krajině. Studie je…

Read Article →
Návrh systému integrované protipovodňové prevence a prevence proti suchu na území mikroregionu Žulovska

Návrh systému integrované protipovodňové prevence a prevence proti suchu na území mikroregionu Žulovska

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. v Brně jsme v polovině roku 2016 vyhotovili návrh systému integrované protipovodňové prevence a prevence proti suchu na…

Read Article →
Návrh protipovodňových opatření v části katastru České Vsi

Návrh protipovodňových opatření v části katastru České Vsi

V dubnu 2015 se nám podařilo zprostředkovat spolupráci mezi obcí Česká Ves a vodohospodářem Michalem Kravčíkem (NNO Ľudia a Voda). Výsledkem je návrh vodozádržných opatření…

Read Article →
Seminář k zadržování vody v krajině

Seminář k zadržování vody v krajině

Dne 21. 11. jsme spolu s obcí Supíkovice a vládní Agenturou pro sociální začleňování uspořádali seminář k biotechnickým opatřením pro zlepšení retenční schopnosti krajiny. Zdůvodnění…

Read Article →
Rybízová alej v Supíkovicích - podzim 2014

Rybízová alej v Supíkovicích – podzim 2014

V říjnu 2013 proběhla výsadba jednostranné aleje černého a červeného rybízu u polní cesty v Supíkovicích. Frekventovanou spojku mezi otevřenou krajinou a zastavěnou částí obce…

Read Article →
Revitalizace migračního pásma a vytváření dalších perspektiv ochrany obojživelníků na Jesenicku

Revitalizace migračního pásma a vytváření dalších perspektiv ochrany obojživelníků na Jesenicku

V průběhu projektu jsme obnovili reprodukční stanoviště mezi EVL Písečná-mokřad a pískovnou s utlumenou těžbou v Supíkovicích (délka 4km). Bylo obnoveno  nebo nově vyhloubeno 20…

Read Article →
Úprava erozní rýhy Strachovičky

Úprava erozní rýhy Strachovičky

Pozemkem, na kterém jsme vysadili malý sad starých odrůd, vede odvodňovací strouha. Sezónní průtoky tečou po hranici půl hektarového sadu a dále středem podélného remízku….

Read Article →
Oprava kamenného mostu Strachovičky

Oprava kamenného mostu Strachovičky

Na odvodňovacím kanálem, kterí vede kolem nového sadu starých odrůd a přes sousedící remízek se klene mistrně vyskládaný kamenný most. V důsledku nárazových průtoků po…

Read Article →
Péčí o jesenickou krajinu k novému zaměstnání

Péčí o jesenickou krajinu k novému zaměstnání

V okrese Jeseník, hůře dostupném z vnitrozemí ČR, míra nezaměstnanosti dlouhodobě vysoce překračuje celorepublikový průměr. V některých měsících loňského roku zde byla nezaměstnanost třetí nejvyšší v ČR. Pracovní síla…

Read Article →
Logo

Logo

 

Read Article →