Spolupráce s Lesy ČR s.p.

Na lesních pozemcích se kopalo ručně i bagem.