V prameništi v Ondřejovicích u Zlatých Hor.

Úpravy v předjaří a léto 2014: