Veřejná služba

Počátkem roku 2010 na naši žádost zřídila obec Supíkovice tzv. „Veřejnou službu“, což je institut, který lidem v hmotné nouzi (pobírajícím sociální dávky) nabízel možnost zvýšit svůj příjem odpracováním 30 hodin měsíčně.V roce 2012 byla možnost pracovat zaměněna za povinnost a posléze zrušena Ústavním soudem pro narušování občanských práv a svobod.

Jak napovídá název, jedná se o práci ve prospěch obcí nebo neziskových organizací. Od dubna 2010 do konce roku 2012 Silezika zabezpečovala provoz veřejné služby v Supíkovicích. Pokud obci nechyběla pracovní síla, lidé v rámci služby pracovali u nás. Jednalo se o cca 30 osob.