Veřejný sad v Jeseníku

Výsadba veřejného sadu ve městě Jeseník

Na louce pod Předním vrškem bylo v říjnu 2020 vysázeno sto ovocných stromků starých odrůd. Celkem 37 hrušní, 37 jabloní, 20 slivoní, 3 třešně a 3 jeřáby vytvořily první jesenický veřejný sad. Vzniklo nejen další odpočinkové místo, ale i prostor ke vzdělávání našich nejmenších. Sad slouží místním školkám a školám, s jejichž dětmi stromky odrůstají.

Úspěšné zapěstování ovocných stromů vyžaduje zejména v prvních letech po výsadbě určitou práci. Okolí sazenic je nutné udržovat bez bylin a travin, aby stromek s málo rozvinutým kořenem nesoutěžil o vodu, živiny a prostor. Kolem kmínku je zapotřebí také soustavné plení. Do plné plodnosti by se stromy měla dostat po 15 až 20 letech.