město Jeseník

Základní hydrologická studie města Jeseník.

V zimě jsme s autorizovanou projekční kanceláří pro město vypracovali zjednodušenou hydrologickou analýzu tří katastrálních území (Jeseník, Seč u Jeseníka, Bukovice) o rozloze necelých 4 000 hektarů.
Cílem analýzy je poskytnout prvotní orientaci v záměru zvýšit zasakování srážek na území města.
Jedním z výstupů je mapa, která rozčleňuje řešené území na tzv. mikropovodí. Červená čára značí hranice katastru města, modré čáry jsou hranice jednotlivých sběrných ploch, modré kroužky s písmeny ZP (závěrový profil) značí nejnižší místo daného mikropovodí.
Pro každou sběrnou plochu je možné navrhnout potřebné navýšení retenčního objemu a způsobu jeho dosažení.
Ze zjevných důvodů lze předpokládat zájem o zlepšení zasakování vody v mikropovodích s vodárenskými odběrnými soustavami (Křížový vrch, povodí Šumného potoka).