lokalita Strachovičky

Sad starých odrůd, opatření proti hloubkové erozi na lesním pozemku, tůně na louce – lokalita Strachovičky.

Lokalita ve vlastnictví spolku Silezika se nachází v obci Velké Kunětice. Má rozlohu asi 1,3 h a skládá se z necelého 0,5 ha orné půdy, 0,5 ha remízku, 0,2 ha louky a polní cesty na hranici pozemku.

Ornou půdu jsme na podzim 2012 osázeli celkem 70 kusy ořešáků, třešní, slivoní, hrušní a jabloní.

V lese jsme udělali drobné kamenné či jílové přepážky v roklině kterou po vydatných deštích proteče voda. Cílem je zamezit dalšímu zahlubování dna rokle (5 protierozních objektů).

Na malé louce pod sadem jsme v průběhu let 2013 – 2018 vyhloubili 4 drobné tůně, které jsou syceny výhradně povrchovým odtokem z louky a polní cesty (jámy jsou po vyhloubení suché a plní se až po deštích). Zajímavostí je, že tůně od prvního naplnění nevyschly ani v době historických přísušků (2015, 2018). Kromě vysoce těsnícího jílovému podloží je to zřejmě dané i částečným zastíněním tůněk jižně rostloucím remízem.

Tůně byly částečně hrazeny z OPŽP, zdrojů spolku, stejně jako sanace rokliny. Sad byl financován s přispěním státního programu Popdory přirozených funkcí krajiny.