Výsadba dřevin

Výsadba dřevin v severovýchodní části obce Stará Červená Voda

Cílem projektu je zapěstovat 11 drobných remízů (od 750 do 7 000 m2) na celkové ploše 3 hektarů.

Na jaře 2021 bylo vysázeno 330 divoce rostoucích i ovocných stromů a 700 divokých keřů.

Dva největší remízy přiléhají k revitalizovanému území nad rybníkem společnsti Agro A.R.W.

Podnět k projektu zadal jednatel podniku Agro A.R.W. spol. s r.o.

Za součinnost děkujeme také zastupitelstvu obce Stará Červená Voda.

Akce byla z 80 % financovaná z evropských prostředků, konkrétně z Operačního programu životní prostředí.