Úvod : Zadržování vody v krajině

Hloubení tůní na vhodných místech ORP Jeseník 3

44 tůní - 15 míst na Jesenicku

Sad starých odrůd, opatření proti hloubkové erozi na lesním pozemku, tůně na louce – lokalita Strachovičky.

lokalita Strachovičky

Revitalizace ve Vidnavě a v severovýchodní části Staré Červené Vody

Hloubení tůní na vhodných místech ORP Jeseník 1

(20 lokalit)

Základní hydrologická studie města Jeseník.

město Jeseník

Tůně u Farského lesa ve Vidnavě

k. ú. Vidnava, Dolní Červená Voda

Revitalizace území nad rybníkem Agro A.R.W.

k. ú. Stará Červená Voda

Výsadba veřejného sadu ve městě Jeseník

Veřejný sad v Jeseníku
8/8