Zahrady

K rozvoji svépomocných aktivit patří bezpochyby zakládání a provoz zahrad či menších sadů. Cílem je založit ekosystémy, které zabezpečí dostatek zeleniny a ovoce, případně též vajec, částečně drůbežího masa pro osazenstvo Lodě. Neméně důležité je poskytnout životní prostor i ostatním organismům.

Vodítkem jak při tom postupovat je příměr zahrady k lesu. Les pro své obyvatelstvo nabízí potravu ale nevyžaduje za to práci na svůj provoz. Protože však na zahradách místo divokých stromů sázíme zejména rostliny šlechtěné, potřebujeme naší prací vykompenzovat jejich slabosti i malé výměry půdy, které máme k dispozici.
Pěstování trvalých porostů vvýznamně snižuje množství práce, potřebné ke každoroční výsadbě. Trvalý porost – na rozdíl od jednoletého – navíc přináší mnoho benefitů pro krajinu.

Zájem udržet na zahradě podmínky pro co největší rozmanitost druhů nás přivedla k vytvoření biotopu pro objživelníky. Degradace stanovišť v okolité zemědělské krajině, poloha našeho pozemku v migračním pásmu a přítomnost silně podmočených míst na zahradách daly za vznik drobným mělkým jezírkám. Obojživelníci jsou jednou z nejohroženějších skupin živočichů. Důvodů je několik, ten nejpodstatnější je však velmi prostý – nemají se kde rozmnožit. Významným obyvatelstvem našich zahrad se proto stávají jidne již zcela vyhubené druhy. Několik snímků nabízíme ve fotogalerii.

Odkaz: Galerie zahrady.