Zajímavé odkazy a videa

Organizace místní:
Organizace přespolní:
Za zvláštní pozornost stojí společná publikace výzkumných týmů ENKI a Ľudia a voda o důsledcích narušení krátkého vodního cyklu: Voda pro ozdravení klimatu – nové vodní paradigma.
Dokumenty:

Přístupně zpracovaný přehled nejvýznamnějších společenských a environmentálních problémů v reáliích Spojených států amerických v 19 kapitolách:

https://www.youtube.com/watch?v=XnXZzx9pAmQ&list=PL7E8A774DA8435EEB

 

K evolučním souvislostem naši činnosti: