Místní školy

Koncem března 2014 jsme na ZŠ ve Staré Červené Vodě realizovali program věnovaný obojživelníkům. Děti krátce na to navštívili tůň ve vypuštěném rybníku u Železného mostu. Vývoj stanoviště může sloužit v rámci výuky přírodopisu.

Není zcela jasné, zda se jedná o účinek programu, jedna z přítomných vyučujících však v průběhu dubna na své pastvině pro koně v Černé Vodě nechala vykopat 3 drobné vodní plošky.

 

V dubnu 2014 jsme se studujícími Střední odbornou školu v Horních Heřmanicích vysázeli 10 jabloní z řad starých odrůd. Výsadbu sponzoroval pomolog a pěstitel několika desítek starých odrůd jabloní a hrušní, toho času odborný asistent Zahradnické fakulty Mendelu, který se k dárcovství veřejně přihlásí až po řádném zabezpečení následné péče. Aby sazenice dorostla v strom, je v prvních 4 – 5 letech po výsadbě nutné vytvářet podmínky pro zdravý růst. Zálivka a plení v nejbližších letech jsou teď plně v rukou SOŠ a SOU v Horních Heřmanicích.

Heřmanice jsme navštívili i 17. června u příležitosti dne Země. Žákyně a žáci regionálních základních škol se seznámily/i se se současnými globálními problémy a s netypickým letním sázení kontejnerované třešně ptačí  a dubu letního ve školním parku.