Úvod

Nevládní nezisková organizace Silezika se převážně zabývá vytvářením pracovních příležitostí při krajinotvorných pracích. Ve spolupráci s Úřadem práce ČR se snažíme o uplatnění místních dlouhodobě nezaměstnaných lidí při zakládání a údržbě biotopů v širokém významu. Velkou pozornost věnujeme zadržování vody a vytváření drobných vodních ploch v krajině. V menší míře se soustřeďujeme na založení a údržbu genofondového sadu a liniových společenství.

Spolek oficiálně vznikl 5.1. 2009. O dosavadní činnosti se více dozvíte v nabíce Naše činnost a Galerie. Pokud Vás zajímá podrobnější soupis historie naší činnosti, naleznete ho ve Výročních zprávách .