Silezika je spolek působící primárně na území bývalého okresu Jeseník. Zabýváme se zpomalováním odtoku vody z krajiny, tedy podporou krátkého vodního cyklu. Konkrétně vytváříme zejména drobné vodních plochy v krajině a zabezpečujeme údržbu mokřadů za účelem podpory biologické rozmanitosti. Pozornost věnujeme také zakládání a údržbě genofondového sadu a liniových společenstev dřevin. Při realizaci našich aktivit se pokoušíme vytvářet pracovní příležitosti pro místní lidi. Velkou pozornost věnujeme také osvětě a zapojení odborné i široké veřejnosti.

Spolek oficiálně vznikl 5.1. 2009. O dosavadní činnosti se více dozvíte v nabíce Naše činnost a Galerie. Pokud Vás zajímá podrobnější soupis historie naší činnosti, naleznete ho ve Výročních zprávách .