Silezika z.s.

Silezika je spolek, který působí primárně na území bývalého okresu Jeseník. Zabýváme se zpomalováním odtoku vody z krajiny. Budujeme zejména drobné vodní plochy v krajině a zabezpečujeme údržbu mokřadů za účelem podpory biologické rozmanitosti. Pozornost věnujeme také údržbě genofondového sadu a liniových společenstev dřevin, které jsme v minulosti založili. Při realizaci našich aktivit se pokoušíme vytvářet pracovní příležitosti pro místní lidi. Velkou pozornost věnujeme také osvětě a zapojení odborné a široké veřejnosti do aktivní ochrany vodních zdrojů.

naše projekty

Hloubení tůní na vhodných místech ORP Jeseník 3

44 tůní - 15 míst na Jesenicku

Sad starých odrůd, opatření proti hloubkové erozi na lesním pozemku, tůně na louce – lokalita Strachovičky.

lokalita Strachovičky

Výsadba dřevin v severovýchodní části obce Stará Červená Voda

Výsadba dřevin

Hloubení tůní na vhodných místech ORP Jeseník 1

(20 lokalit)

Základní hydrologická studie města Jeseník.

město Jeseník

Tůně u Farského lesa ve Vidnavě

k. ú. Vidnava, Dolní Červená Voda

Revitalizace území nad rybníkem Agro A.R.W.

k. ú. Stará Červená Voda

Výsadba veřejného sadu ve městě Jeseník

Veřejný sad v Jeseníku

Silezika z.s.

Základní údaje o naší organizaci

Silezika byla založena v roce 2009. Spolek působí především v oblasti ochrany přírody a krajiny, a to zakládáním a údržbou biotopů (tůně, sady, liniové společenství, remízky). 

Jsme držitelé ocenění Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. 

IČ: 26573555
Sídlo: Supíkovice 2, 790 51
Právní forma: Spolek
Datum vzniku: 5. 1. 2009

naše služby

Pracujeme pro krajinu

Děláme vše pro mitigaci klimatických změn a zachování biodiverzity. Již od roku 2009.

Biodiverzita - obojživelníci

budování vodních ploch v krajině

osvětová činnost

Naši klienti a podporovatelé

Cesta kupředu je obtížná, ale bez všech společností, které nám důvěřovaly, bychom tu nebyli. Děkujeme za Vaši důvěru!

novinky

Aktuality z naší činnosti

Pro úřad vlády (Agenturu pro sociální začleňování) jsme vyhotovili studii o potenciálu pracovní integrace nízko kvalifikovaných skupin při výstavbě retenčních objektů v krajině. Studie je ke stažení…

Čtěte více (Anglicky)

Spojte se s námi

Pro dotazy a možnosti spolupráce využijte prosím náš kontaktní formulář níže.

komunikace

silezika@silezika.org
 +420 608 725 380
  www.silezika.org

statutární zástupce: Juraj Grňo

adresa

Silezika z.s.

Supíkovice 2
Supíkovice, 790 51
okres Jeseník

fakturační údaje

Silezika z.s.

IČ: 26573555
datová schránka: 6aawkvk
bankovní spojení: 1820110349 / 0800