Úvod

Silezika je spolek, který působí primárně na území bývalého okresu Jeseník. Zabýváme se zpomalováním odtoku vody z krajiny, tedy podporou krátkého vodního cyklu. Budujeme zejména drobné vodních plochy v krajině a zabezpečujeme údržbu mokřadů za účelem podpory biologické rozmanitosti. Pozornost věnujeme také údržbě genofondového sadu a liniových společenstev dřevin, které jsme v minulosti založili. Při realizaci našich aktivit se pokoušíme vytvářet pracovní příležitosti pro místní lidi. Velkou pozornost věnujeme také osvětě a zapojení odborné a široké veřejnosti do aktivní ochrany vodních zdrojů.

Spolek oficiálně vznikl 5.1. 2009. O dosavadní činnosti se více dozvíte v nabíce Naše činnost a Galerie. Pokud Vás zajímá podrobnější soupis historie naší činnosti, naleznete ho ve Výročních zprávách .

 

V roce 2018 realizujeme projekt Hloubební tůní na vhodných místech ORP Jeseník, podpořený Operačním programem životní prostředí. Cílem projektu je vyhotovit 69 menších tůní na 25 místech Jesenicka.

Snímky dosavadních realizací jsou zde: https://silezika.rajce.idnes.cz/ .

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.