Úvod

Silezika je spolek, který působí primárně na území bývalého okresu Jeseník. Zabýváme se zpomalováním odtoku vody z krajiny. Budujeme zejména drobné vodních plochy v krajině a zabezpečujeme údržbu mokřadů za účelem podpory biologické rozmanitosti. Pozornost věnujeme také údržbě genofondového sadu a liniových společenstev dřevin, které jsme v minulosti založili. Při realizaci našich aktivit se pokoušíme vytvářet pracovní příležitosti pro místní lidi. Velkou pozornost věnujeme také osvětě a zapojení odborné a široké veřejnosti do aktivní ochrany vodních zdrojů.

Spolek oficiálně vznikl 5.1. 2009. O dosavadní činnosti se více dozvíte v nabíce Naše činnost a Galerie. Pokud Vás zajímá podrobnější soupis historie naší činnosti, naleznete ho ve Výročních zprávách .

 

Od srpna 2020 realizujeme projekt Tůně u Farského lesa ve Vidnavě podpořený Operačním programem životní prostředí. Cílem projektu je revitalizovat hydrologické vlastnosti povodí o ploše cca 60 ha. A to formou sanace odvodňovacího příkopu na lesním pozemku, vyhotovením tří větších tůní a mokřadu na ploše cca 1 ha.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Od podzimu 2019 realizujeme projekt Revitalizace území nad rybníkem Agro A.R.W. podpořený Operačním programem životní prostředí. Cílem projektu je vytvořit větší i menší tůně, přírodě blízke korýtko a přilehlá mokřadní společenství na ploše 1,2 ha.

Snímky z dosavadní realizace jsou zde: https://silezika.rajce.idnes.cz/Revitalizace_uzemi_nad_rybnikem_Agro_A.R.W./

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V roce 2018 realizujeme projekt Hloubební tůní na vhodných místech ORP Jeseník, podpořený Operačním programem životní prostředí. Cílem projektu je vyhotovit 69 menších tůní na 25 místech Jesenicka.

Snímky dosavadních realizací jsou zde: https://silezika.rajce.idnes.cz/ .

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.