k. ú. Stará Červená Voda

Revitalizace území nad rybníkem Agro A.R.W.