Péčí o jesenickou krajinu k novému zaměstnání

 

V okrese Jeseník, hůře dostupném z vnitrozemí ČR, míra nezaměstnanosti dlouhodobě vysoce překračuje celorepublikový průměr. V některých měsících loňského roku zde byla nezaměstnanost třetí nejvyšší v ČR. Pracovní síla zde má nižší kvalifikaci než průměr republiky. Po prvotní mírném nárůstu počtu obyvatel po r. 1989 následovalo jeho snižování zapříčiněné zejména odchodem obyvatel v produktivním věku mimo region. Některé obce tak přišly až o 30% obyvatel. Nezaměstnanost má zhoršující charakter a je problémem zvláště v příhraničních mikroregionech Javornicka, Žulovska a Zlatohorska. Lidé dlouhodobě nezaměstnaní se stávají ohrožení sociálním vyloučením, rizikové skupiny jsou zejména mladí lidé s nízkou kvalifikací, starší lidé a etnické menšiny.

Venkovský charakter oblasti nabízí příležitost regionálního rozvoje v zemědělských aktivitách a v produkci přírodních obnovitelných zdrojů. Zároveň existující dotační titul v těchto oblastech a v oblasti revitalizací dávají reálnou šanci dalšího rozvoje těchto aktivit.

Pro uvedené cílové skupiny tak projekt nabízí zvýšení kvalifikace v oborech perspektivních v lokalitám kontextu. Z 30 úspěšných účastníků kvalifikace bude vybráno 10 pracovníků propracovní praxi v rámci projektu, zároveň bude budována síť propojující  zájemce o práci a potenciální zaměstnavatele. Zaměstnavatelé budou podporováni ve využívání existujících dotačních titulů a rozvoje aktivit v oblasti  údržby zeleně a produkce místních potravin a dalších obnovitelných zdrojů. Syneticky tak chceme dosáhnout potřebné kvalifikace a praxe u cílových skupin a vzniku 16 udržitelných pracovních míst v regionu.

Výstupy projektu budou také příručka dobré práce a stálá tréninková místa s ekonomickým potenciálem, což zaručuje další udržitelnost aktivit i po skončení projektu.

Projekt ve partnerské spolupráci realizují 3 místní neziskové organizace se zkušenostmi ze sociální práce podporovaného zaměstnávání a ochrany životního prostředí a to jsou Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Silezika a o.s. Ester.