Seminář k zadržování vody v krajině

Dne 21. 11. jsme spolu s obcí Supíkovice a vládní Agenturou pro sociální začleňování uspořádali seminář k biotechnickým opatřením pro zlepšení retenční schopnosti krajiny.

Zdůvodnění přístupu a zkušenosti s realizacemi vodozádržných opatření představili Michal Kravčík (NNO Ľudia a voda) a Pavol Šutý (Ekostav Oščadnica s.r.o.). Současný starosta obce Hradec – Nová Ves Pavel Stejskal seznámil přítomné s možnostmi financování opatření v rámci pozemkových úprav.

 

Jejich příspěvky nabízíme zde:

Kravčík – ozdravovanie klímy vodou

Šutý – technické a biotechnické opatrenia v povodiach

Stejskal – možnosti financování opatření v rámci pozemkových úprav