EVL Suchá Rudná

Výřez stínících dřevin kolem tůně v Evropsky výnamné lokalitě Suchá Rudná, podzim 2013.

Odbahňování tůně v Evropsky významné loalitě Suchá Rudná, předjaří 2014.