Úprava erozní rýhy Strachovičky

Půl hektarový pozemek, na kterém jsme vysadili malý sad starých odrůd, je umístěný pod důkladně zceleným svažitým lánem orné půdy.
Po vydatnějších deštích z pole ztéká značné množství vody. Propustek pod asfaltovou silnicí ústí do odvodňovací strouhy, která se táhne podél hranice půl hektarového sadu. Kanál dále protéká středem obdélníkového remízku. Při průtoku lesním pozemkem o délce cca 250 m se rýha významně zahlubuje a podemílá vzrostlé stromy. Z tohoto důvodu jsme na třech místech v remízku navezli po cca 50 tunách (šesti nákladních automobilech) odpadového kamene z místního mramorového lomu společnosti Slezský kámen.
P8132414