Obojživelníci – galerie

Zahrady Supíkovice 2:

2012

2013

 

Pískovna Supíkovice:

 

Tůně u genofondového sadu starých odrůd ve Strachovičkách z léta 2013 a 2014:

Evropsky významná lokalita Písečná – mokřad:

2013 předjaří:

2013 podzim:

Spolupráce s Lesy ČR s.p. 2013:

Spolupráce s CHKO Jeseníky 2013:

Soukromí vlastníci:

Obec Prusy, Slovensko, teritoriální expanze na soukromé zahradě. tůně posloužila jako náhradní líheň pro snůžky v prameništi vzdáleném asi 500 m.

Koncem léta jsme v prameništi prosvětlili porost a vyhloubili 5 jamek na levé straně pramenné stružky.

 

– vyučující ZŠ Stará Červená Voda, tůňky na pastvině v extravilánu Černé Vody.

 

 

Evropsky významná lokalita Suchá Rudná – vyřezání stínící vegetace:

 

Evropsky významná lokalita Suchá Rudná – ruční prohloubení dna tůně: