Revitalizace migračího pásma a vytváření perspektiv ochrany obojživelníků na Jesenicku

V průběhu projektu jsme obnovili reprodukční stanoviště mezi EVL Písečná-mokřad a pískovnou s utlumenou těžbou v Supíkovicích (délka 4km).

                

Bylo obnoveno  nebo nově vyhloubeno 20 tůní v lokalitách pískovny, zahrad Sileziky a mokřadu v Písečné. V posledně jmenované lokalitě jsme dále odstranili stínící vegetaci a v létě vybrané místa mozaikovitě pokosili.

V další fázi projektu jsme vytvořili 7 tůní na lesních pozemcích v péči Lesní správy Javorník a 3 v praměništi na území CHKO Jeseníky v Ondřejovicích u Zlatých Hor. Původní záměr vytvořit podmínky pro zamezení úbytku populací obojživelníků na území okresu Jeseník nebyl v grantovém řízení podpořen, byl proto proveden v menším rozsahu.
Projekt byl financován každoročním příspěvkem obce Supíkovice, příspěvky Úřadu práce ČR na podpořená pracovní místa, Agenturou ochrany přírody a krajiny, Správou Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, prodejem dřevní hmoty a další výdělečnou činností spolku.

Několik fotografií tůní naleznete v galerii.