Úvod : Výsadba dřevin

Sad starých odrůd, opatření proti hloubkové erozi na lesním pozemku, tůně na louce – lokalita Strachovičky.

lokalita Strachovičky

Výsadba dřevin v severovýchodní části obce Stará Červená Voda

Výsadba dřevin

Revitalizace ve Vidnavě a v severovýchodní části Staré Červené Vody

Výsadba veřejného sadu ve městě Jeseník

Veřejný sad v Jeseníku
4/4